سمینار آموزشی ویژه شاغلین و هنرمندان صنایع دستی با محوریت برندسازی و بازاریابی در دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، باهدف آشنایی و آموزش شاغلین و هنرمندان صنایع دستی، دوره آموزشی با محوریت برندسازی و بازاریابی با حضور دکتر شهرزاد اسفرجانی توسط میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد برگزار شد.

شایان ذکر است این سمینار آموزشی در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با هدف راه اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی صنایع دستی برگزار شده است.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir