مدیر گروه منصور دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت مالی
  • پست الکترونیک:
    m.dehghani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی
  • برنامه زمان بندی رشته مدیریت امور بانکی مقطع کارشناسی- دانشکده علوم انسانی، ورودی 95به بعد
مدرسین