مدیر گروه دکتر سید محسن میراسماعیلی مزرعه آخوند
  • رشته تحصیلی:
    ژنتیک - مولکولی
  • پست الکترونیک:
    miresmaeili @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه زمانی
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۰

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس رشته ژنتیک مقطع کارشناسی ارشد - ورودی 1-96 و بعد
  • برنامه زمانبندی دروس رشته ژنتیک مقطع کارشناسی ارشد - ورودی 1-400 و بعد
مدرسین