شرایط عمومی دانشگاه:

1ـ رعایت کامل ضوابط پوشش و شئونات اسلامی برای برادران و خواهران الزامی می‌باشد.

2ـ دانشجو موظف است کلیه مقررات و آیین نامه‌های مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را رعایت نماید.

3ـ امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیأت امنا و هیأت رییسه دانشگاه، وجود دارد.

4ـ دانشجویان این دانشگاه از مزایای وام شهریه برخوردار خواهند شد.

5ـ این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد. اما تلاش خود را جهت اسکان دانشجویان در خوابگاههای خصوصی معتبر و مورد تأیید خواهد داشت.

Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir