رئیس دانشکده
دکتر حسین رحیمی
 • رشته تحصیلی:
  دکترای مدیریت
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2351
 • پست الکترونیکی:
  rahimi.jd @gmail.com
رشته های مورد پذیرش در دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر

مقطع دکتری

 • گردشگری
 • روانشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

 • آموزش زبان انگلیسی
 • مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی
 • حقوق خصوصی
 • روانشناسی عمومی
 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی
 • مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی
 • مدیریت بازرگانی - بازاریابی
 • جغرافیا و برنامه ریزی  گردشگری
 • مدیریت صنعتی - تولید و عملیات
 • مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 • مشاوره - مشاوره خانواده
 • مشاوره - مشاوره مدرسه

مقطع کارشناسی پیوسته

 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • حسابداری
 • روانشناسی
 • مشاوره
 • حقوق
 • علوم ورزشی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • گردشگری

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 • حسابداری

مقطع کاردانی

 • حسابداری بازرگانی

Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir