مدیر گروه دکتر میرمحمد اسعدی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • پست الکترونیک:
    asadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
رضیه احمدی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۵۰

فایلهای اطلاعاتی

  • سرفصل کارشناسی گردشگری
  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت جهانگردی مقطع کارشناسی
مدرسین