رئیس دانشکده
دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • تلفن دفتر:
  38264080 داخلی 310
 • پست الکترونیکی:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
رشته های مورد پذیرش در دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر

مقطع کارشناسی ارشد

 • مهندسی معماری
 • ارتباط تصویری
 • تصویرسازی
 • پژوهش هنر
 • صنایع دستی
 • فرش - پژوهش در فرش
 • فرش - تولید
 • طراحی پارچه و لباس

مقطع کارشناسی پیوسته

 • مهندسی معماری
 • طراحی لباس
 • طراحی صنعتی
 • ارتباط تصویری
 • صنایع دستی
 • طراحی و ساخت طلا و جواهر
 • تلویزیون و هنرهای دیجیتال
 • نقاشی
 • فرش

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 • معماری
 • ارتباط تصویری

مقطع کاردانی پیوسته

 • نقشه کشی معماری
 • گرافیک

Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir