مدیر گروه منصور دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت مالی
  • پست الکترونیک:
    m.dehghani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
خانم ذبحی
  • ۰۳۵۲۳۶۲۳۷۴۱ - داخلی ۲۱۴ کارشناس، داخلی ۲۱۳ مدیر گروه

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کاردانی ناپیوسته
  • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته
  • برنامه زمانبندی رشته حسابداری مقطع کارشناسی
مدرسین