مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • چارت درسی دروس رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال ورودی 94
 • چارت درسی کارشناسی مهندسی پزشکی ورودی 95 به بعد
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه
 • چارت درسی کارشناسی مهندسی پزشکی ورودی 1400 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر مجتبی انصاری
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی پزشکی -بیومتریال
 • پست الکترونیک: