مدیر گروه محمدرضا قاآنی
کارشناس گروه
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه ترم بندی دروس دوره رشته کارشناسی صنایع دستی
مدرسین
مدرس دکتر محمود اشعاری
  • رشته تحصیلی:
    پژوهش هنر
  • پست الکترونیک:
    m.ashari @ sau.ac.ir