مدیر گروه ؟ ؟
 • رشته تحصیلی:
  ؟
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
  • رشته تحصیلی:
   ریاضی کاربردی
  • پست الکترونیک:
  مدرس دکتر حیدر قاسم زاده
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری
  • پست الکترونیک:
  مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • پست الکترونیک: