معاون پشتیبانی
محمد حسین دهقان نیری
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
مدیر اداری دانشگاه
محمد ابولیان
 • مدیر اداری دانشگاه
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38207180 داخلی 2462
 • پست الکترونیکی:
اخبار و اطلاعیه های اداری مالی

-


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir