دانشگاه علم و هنر - Science and arts university

اطلاعیه های مهم
اخبار دانشگاه بایگانی

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

دستاوردها
کسب مدالهای قهرمانی دو دانشجوی موفق دانشگاه علم و هنر مسابقات انتخابی کشوری پاورلیفتینگ بانوان
دو نفر از دانشجویان جودوکار دانشگاه علم و هنر به تیم ملی دعوت شدند.
راهیابی دانشجوی دانشگاه علم و هنر به اردوی تیم ملی زورخانه ای
افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و هنر در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400
درخشش دانشجویان دانشگاه علم و هنر در کنکور کارشناسی ارشد 1400
کسب رتبه تک رقمی توسط دانشجوی دانشگاه علم و هنر در کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1400