دانشگاه علم و هنر - Science and arts university

اطلاعیه های مهم
اخبار دانشگاه بایگانی

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

دستاوردها
روابط عمومی دانشگاه علم و هنر به عنوان روابط عمومی برتر در میان جهاددانشگاهی های سراسر کشور
کسب دو مقام قهرمانی توسط دو دانشجوی دانشگاه علم و هنر در مسابقات قهرمان قهرمانهای جودو بانوان
کتاب «مبانی شهرسازی فرامدرن» توسط دکترصالحی استاد دانشگاه علم و هنر تالیف شد
تالیف کتاب مدیریت بهره وری در معدن توسط استاد فرهیخته دانشگاه علم و هنر
کسب مقام قهرمانی دانشجوی دانشگاه علم و هنر در مسابقات بین المللی حرفه ای کیک بوکسینگ وندتا ترکیه
ارتقاء عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر به مرتبه دانشیاری