دانشگاه علم و هنر - Science and arts university

اطلاعیه های مهم
اخبار دانشگاه بایگانی

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

دستاوردها
ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری دو عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر
پژوهشگران برگزیده برتر دانشگاه علم و هنر در هفته پژوهش و فناوری 1401 معرفی شدند
کسب مقام اولی دانشجوی دانشگاه علم و هنردر اولین دوره لیگ کاراته وان سبک های آزاد دختران کشور
ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی توسط تیم دانشجویی مهندسی پزشکی
تولید محصولی فناورانه توسط عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر
دانشجوی دانشگاه علم و هنر در دوازدهمین دوره مسابقات اسکیت کشور خوش درخشید