مدیر گروه دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مرضیه اسماعیلی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

 • دروس مقطع کارشناسی ارشد معماری در سه نیمسال
مدرسین
مدرس دکتر سید مصطفی صالحی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  smsalehi @ sau.ac.ir
مدرس هادی صفایی پور
 • رشته تحصیلی:
  -
 • پست الکترونیک: