مدیر گروه محمدرضا قاآنی
  • رشته تحصیلی:
    فرش
  • پست الکترونیک:
    ghaani@sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه دیوبند
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • چارت درسی رشته طراحی و ساخت طلا و جواهر
مدرسین