مدیر گروه دکتر حامد فلاح تفتی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • پست الکترونیک:
    fallah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه زمانی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی
مدرسین