مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مرضیه اسماعیلی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

 • چارت درسی رشته عمران -تکنولوژی عمران (کارشناسی ناپیوسته)
 • برنامه زمانبندی رشته عمران مقطع کارشناسی پیوسته
 • برنامه زمانبندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
مدرسین
مدرس میثم تکلوزاده
 • رشته تحصیلی:
  عمران - سازه و زلزله
 • پست الکترونیک:
مدرس محی الدین حمیدی پور
 • رشته تحصیلی:
  عمران - سازه
 • پست الکترونیک:
مدرس سمیه داودی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
مدرس هادی رفیع زاده نصرآبادی
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  hadi_r_n @ yahoo.com
مدرس دکتر محمد فروغی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی عمران
 • پست الکترونیک: