مدیر گروه دکتر حسین رحیمی
 • رشته تحصیلی:
  دکترای مدیریت
 • پست الکترونیک:
  rahimi.jd @gmail.com
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

 • چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی از سال 96 تا پایان سال 1401
 • چارت رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی از سال 98 تا پایان سال 1401
 • فرم درخواست تصویب موضوع پروژه
 • چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته برای ورودی 1400 به بعد (ویرایش بهمن1400)
 • چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی-دانشکده علوم انسانی ورودی 1402 به بعد
 • چارت درسی رشته حسابداری مقطع کاردانی پیوسته - دانشکده علوم انسانی سال 1402 به بعد
مدرسین
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir