مدیر گروه منصور دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت مالی
 • پست الکترونیک:
  m.dehghani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کاردانی ناپیوسته
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بانکی مقطع کارشناسی
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته –کاردانی مرتبط
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته-کاردانی نامرتبط
مدرسین