پنل مهارتی با موضوع اکوچاپ و نوآوری چاپ مستقیم اجزا گیاهان رنگ زا در نمایشگاه دستاوردهای شاخص فناوری دانشگاه علم و هنر
۳۰ آذر ۱۴۰۱

پنل مهارتی با موضوع اکوچاپ و نوآوری چاپ مستقیم اجزا گیاهان رنگ زا در نمایشگاه دستاوردهای شاخص فناوری دانشگاه علم و هنر

به همت گروه آموزشی طراحی لباس، پنل مهارتی ویژه دانشجویان این رشته در نمایشگاه دستاوردهای شاخص پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه علم و هنر برگزار شد.
در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علم و هنر، سمیناری با موضوع آشنایی با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد
۲۸ آذر ۱۴۰۱

در هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علم و هنر، سمیناری با موضوع آشنایی با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد

مصادف به هفته پژوهش و فناوری با حضور مدیر احراز نخبگی بنیاد نخبگان یزد، سمیناری با موضوع آشنایی با فرایند استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.