مدیر گروه منصور دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت مالی
  • پست الکترونیک:
    m.dehghani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی
  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی سال 95 به بعد
  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی
مدرسین