معاون پژوهش و فناوری
دکتر حامد فلاح تفتی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 2480
 • پست الکترونیکی:
  fallah @ sau.ac.ir
سایر مدیران
دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
 • رشته تحصیلی:
  ریاضی کاربردی
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 204
 • پست الکترونیکی:
دکتر علی صدری اصفهانی
 • مدیر کارآفرینی و اشتغال
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 218
 • پست الکترونیکی:
  ali.sadri @ sau.ac.ir
مجید اسلامی
 • مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  38264080-87 داخلی 223
 • پست الکترونیکی:

مرکز کارآفرینی و اشتغال

 • فرم شماره 1 - عضویت دانشجویان در مرکز کارآفرینی
 • فرم شماره 2 - کاربرگ ارائه ایده دانشجویان ایده پرداز

ارتباط با صنعت

 • اطلاعیه کارورزی دانشجویان
 • اطلاعیه کارورزی دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)
 • سرفصل - دستور العمل و فرمهای کارورزی دانشجویان
 • بانک اطلاعاتی مشاغل استان
 • سرفصل و دستور العمل کارورزی
 • 1-2-3-فرم های کارورزی
 • فرم معرفی نامه کارورزی
 • فرم وضعیت دانش آموختگان (جهت تسویه حساب حوزه پژوهشی لازم است دانشجویان فرم تکمیل شده را به آدرس rasad@sau.ac.ir ارسال نمایند.)
 • فرم ارزشیابی کارآموزی

راهنمای مراحل و فرمهای صدور کد اخلاق

 • دستورالعمل درخواست صدورکد اخلاق
 • نامه نکات تکمیلی مربوط به ارسال پروپوزالها وطرح های پژوهشی جهت صدور کد اخلاق
 • نکات تکمیلی مربوط به ارسال پروپوزالها و طرح های پژوهشی جهت صدور کد اخلاق
 • نامه موارد مهم تکمیل فرمهای رضایت آگاهانه کداخلاق
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکننده نمونه زیستی با هدف پژوهش
 • 1- فرم تعارض منافع
 • 2- فرم خام تعارض منافع
 • نامه دستورالعمل صدور کد اخلاق برای پروپوزال ها وطرح ها شامل کار با حیوانات آزمایشگاهی
 • فرم درخواست بررسی طرح‌نامه پژوهشی پایان نامه مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکنندگان نمونه زیستی
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکننده نمونه زیستی با هدف پژوهش
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش
 • اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران کارگروه کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir