معاون پژوهش و فناوری
دکتر آفرین اخوان
 • رشته تحصیلی:
  دکتری صنایع
 • تلفن دفتر:
  38207180-7 داخلی 2480
 • پست الکترونیکی:
  akhavan @ sau.ac.ir
اخبار و اطلاعیه های پژوهشی

-


مرکز کارآفرینی و اشتغال

 • فرم شماره 1 - عضویت دانشجویان در مرکز کارآفرینی
 • فرم شماره 2 - کاربرگ ارائه ایده دانشجویان ایده پرداز

ارتباط با صنعت

 • اطلاعیه کارورزی دانشجویان
 • اطلاعیه کارورزی دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)
 • سرفصل - دستور العمل و فرمهای کارورزی دانشجویان
 • بانک اطلاعاتی مشاغل استان
 • سرفصل و دستور العمل کارورزی
 • 1-2-3-فرم های کارورزی
 • فرم معرفی نامه کارورزی
 • فرم وضعیت دانش آموختگان (جهت تسویه حساب حوزه پژوهشی لازم است دانشجویان فرم تکمیل شده را به آدرس [email protected] ارسال نمایند.)
 • فرم ارزشیابی کارآموزی