مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مرضیه اسماعیلی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد
 • برنامه زمانبندی دروس رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد (ورودی بهمن 1399 به بعد)
مدرسین
مدرس میثم تکلوزاده
 • رشته تحصیلی:
  عمران - سازه و زلزله
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر محمد فروغی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی عمران
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر عطاءاله حاجتی مدارائی
 • رشته تحصیلی:
  علوم فنی در راه و ساختمان
 • پست الکترونیک: