مدیر گروه دکتر میرمحمد اسعدی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
  asadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته مدیریت جهانگردی مقطع کارشناسی ارشد
مدرسین
مدرس دکتر حامد فلاح تفتی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
  fallah @ sau.ac.ir
مدرس دکتر مهدی باصولی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • پست الکترونیک:
  basooli @ sau.ac.ir
مدرس دکتر مسعود احمدخانی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت بازرگانی
 • پست الکترونیک:
  ahmadkhani @ sau.ac.ir
مدرس دکتر سعید سعیدا اردکانی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت بازرگانی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر محمد حسین پاپلی یزدی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر محمد تقی رهنمایی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
 • پست الکترونیک: