مدیر گروه دکتر میرمحمد اسعدی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • پست الکترونیک:
    asadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی دروس رشته مدیریت جهانگردی مقطع کارشناسی ارشد
مدرسین