مدیر گروه دکتر حامد فلاح تفتی (عضو هیات علمی)
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • پست الکترونیک:
    fallah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زینب میرزائیان
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

    مدرسین