مدیر گروه دکتر محمود اشعاری
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  m.ashari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی کارشناسی ارشد صنایع دستی ورودی مهر 96 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر فؤاد نجم الدین
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  f.najmoddin @ sau.ac.ir
مدرس دکتر محسن برزگری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت صنعتی
 • پست الکترونیک:
  m.barzegari @ sau.ac.ir
مدرس دکتر نصراله تسلیمی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  n.taslimi @ sau.ac.ir
مدرس دکتر جواد آقاجانی
 • رشته تحصیلی:
  پژوهش هنر
 • پست الکترونیک:
  j.aghajani @ sau.ac.ir
مدرس دکتر آیدین مهدیزاده تهرانی
 • رشته تحصیلی:
  طراحی صنعتی
 • پست الکترونیک: