مشخصات تماس دانشکده ها

 

آدرس ستاد مرکزی:
یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام کدپستی 8915813130
تلفن:87-38207180-035
تلفکس: 38302184


آدرس دانشکده علوم و مهندسی:
یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه علم وهنر-کدپستی 8916713335
تلفن:9-38264080-035
تلفکس: 38264090

 

آدرس دانشکده علوم انسانی:
یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام کدپستی 8915813130
تلفن:87-38207180-035
تلفکس: 38207188

 

آدرس دانشکده هنر:
یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه علم وهنر-کدپستی 8916713335
تلفن:9-38264080-035
تلفکس: 38264094


تلفن های داخلی

 • تلفن های داخلی دانشکده فنی مهندسی و علوم و دانشکده هنر در یزد
 • تلفن های داخلی ستاد مرکزی و دانشکده علوم انسانی
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir