مشخصات تماس دانشکده ها

 

آدرس ستاد مرکزی:
یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام کدپستی 8916713335
تلفن:87-38207180-035
تلفکس: 38207188


آدرس دانشکده علوم و مهندسی:
یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه علم وهنر-کدپستی 8916713335
تلفن:9-38264080-035
تلفکس: 38264094

 

آدرس دانشکده علوم انسانی:
یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام کدپستی 8915813130
تلفن:87-38207180-035
تلفکس: 38207188

 

آدرس دانشکده هنر و معماری:
اردکان - میدان چادرملو-کدپستی 8953143831 صندوق پستی418
تلفن :13-32274010 - 035


آدرس دانشگاه علم وهنر-اشکذر:
اشکذر - خیابان امام خمینی (ره) - بلوار دانشگاه- صندوق پستی 145 - 89415
تلفن :11-32728610  035  


تلفن های داخلی

  • تلفن های داخلی دانشکده فنی مهندسی و علوم و دانشکده هنر در یزد
  • تلفن های داخلی ستاد مرکزی و دانشکده علوم انسانی