دانشجویان دانشگاه علم و هنرپیکر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در روز سه شنبه 8 بهمن ماه همزمان با ایام شهادت حضرت با زهرا (س) در دانشکده فنی وداع نمود.

.