دانشجویان دانشگاه علم و هنر، شب یلدا را با برگزاری برنامه های شاد جشن گرفتند

.