بازدید "سرکار خانم دکتر داداشیان" مدیر کل محترم دفتر آموزش عالی غیر انتفاعی وزارت علوم و هیات همراه از قسمت‌های مختلف دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ 21 دی ماه صورت گرفت.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه