به همت گروه آموزشی صنایع غذایی دانشگاه علم وهنر، دانشجویان این رشته از دو کارخانه شهرک صنعتی مهریز بازدید داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشجویان این رشته را جهت بازدید از کارخانه ماءالشعیر نوش پارس و کارخانه شیر خشک پویان به شهرک صنعتی مهریز اعزام نمودند.

این بازدید با هدف آشنایی با علوم و تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی، بررسی خواص فیزیکی شیر شامل طعم، بو، رنگ، دانسیته و وزن مخصوص شیر، بررسی کیفیت ترکیبات شیر، روشهای تشخیص کمی و کیفی شیر و...  برگزار شده بود.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه