آیین ورودی دانشگاه علم و هنرویژه والدین دانشجویان ورودی جدید با سخنرانی مسئولین دانشگاه در سالن اجتماعات حضرت قائم (عج) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مراسم خوش آمدگویی با هدف آگاه سازی والدین دانشجویان جدیدالورود برگزار و معاونت های دانشگاه به ویژه معاونت دانشجویی فرهنگی در حاشیه این مراسم سخنرانی کرد.
دکتر اسعدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علم و هنر ضمن خیرمقدم به خانواده های دانشجویان برنامه های ویژه سال جدید را یاد آور شد و خاطر نشان کرد: خانواده ها نقش مهمی در بالابردن سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارند و میتوانند مشوق و عاملی پیش برنده جهت برآورد اهداف والای دانشگاه نیز باشند.
وی در رابطه با اشتغال دانشجویان نیز از رویکردها و برنامه های جدید دانشگاه خبر داد و افزود: دانشجویان میتوانند با حمایت خانواده ها بستر مناسبی برای اشتغال زایی ایجاد کنند و دانشگاه نیز با برنامه هایی که دارد می تواند آینده سازان این جامعه را بپروراند.

خبرنگار: فاطمه رهبر


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه