نام نویسی وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 آغاز شد.

به گزارش حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر یزد؛ نام نویسی وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 آغاز شد.

از تمامی دانشجویانی که در ترم های گذشته از تسهیلات وام صندوق رفاه استفاده کرده اند و دانشجویانی که تقاضای وام دانشجویی برای ترم تحصیلی آینده را دارند تقاضا می شود، با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویان شعبه دانشگاه علم و هنر (بلوار دانشجو - ساختمان فرهنگ - طبقه دوم - اتاق 308 ) و یا حوزه دانشجویی فرهنگی هر یک از دانشکده های فنی مهندسی و علوم، انسانی و هنر ، نسبت به تکمیل فرم تقاضای وام دانشجویی اقدام فرمایند.

لازم به ذکر است مهلت تکمیل فرم تقاضای وام و درخواست های جدید تا 15 تیرماه 96 می باشد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه