با هدف افزایش توانایی های دانشجویان جهت آماده سازی برای ورود به بازار کار و مهارت افزایی در اجرای پژوهش های کاربردی، دوره آموزشی نرم افزار LINGO در دو سطح مقدماتی و پیشرفته توسط انجمن علمی مدیریت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک دانشگاه علم و هنر در افزایش توانایی های دانشجویان جهت آماده سازی برای ورود به بازار کار و مهارت افزایی در اجرای پژوهش های کاربردی، دوره آموزشی نرم افزار LINGO در دو سطح مقدماتی و پیشرفته توسط انجمن علمی مدیریت، در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

در این دوره ها که جمعا بالغ بر 150 نفر از دانشجویان شرکت داشتند با آموزش کاربردی نرم افزار و اجرای پروژه های واقعی تلاش شد تا ارتباط عینی بین آموزش های آکادمیک و نیازهای صنعت برای دانشجویان تشریح شود. در انتها با برگزاری آزمون عملی مهارت های کسب شده دانشجویان سنجیده شد و از نفرات برتر تقدیر شد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه