سومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار به منظور ایجاد پویایی، تحرک و افزایش انگیزه تحصیلی ویژه دانش آموزان، دانشجویان و طلاب شاهد و ایثارگر برگزار می شود

به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه می رساند  سومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثاربا مشارکت وزارت خانه های  علوم تحقیقات وفناوری ،‌بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد  دراسفند ماه سال جاری برگزار می گردد.

لذا از تمامی دانشجویان محترم شاهد وایثارگر واجد شرایط درخواست می گردد جهت ثبت نام در این جشنواره دستورالعمل مربوطه را در لینک زیر دانلود و مطالعه نموده و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه حداکثر تا روز دوشنبه 10 دی ماه به دفاتر امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

سومین جشنواره جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دارای شرایط زیر برگزار می‌شود:

۱- دانشجوی شاهد و ایثارگر شامل: فرزند و همسر شهید – جانباز ۲۵% به بالا، همسر و فرزند – آزاده، همسر و فرزند.

۲- دانشجویان دارای رتبه‌های آموزشی، پژوهشی، علمی، فرهنگی و ورزشی.

۳- دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیمسال سوم به بعد.

۴- دانشجویان مقطع دکتری بعد از قبولی درآزمون جامع.

۵- نداشتن سابقه مشروطی و یا مردودی در آزمون جامع.

لینک دریافت دستورالعمل سومین جشنواره جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر