اطلاعیه نحوه ثبت نام، مدارک و شهریه پذیرفته شدگان ورودی جدید 1401

ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان ورودی جدید سال 1401، به اطلاع می رساند فرایند ثبت نام در این دانشگاه شامل ثبت نام اینترنتی (غیرحضوری) و تحویل مدارک بصورت حضوری براساس مقطع تحصیلی بصورت زیر می باشد:

  1. مقطع دکتری
  2. مقطع کارشناسی ارشد
  3. مقطع کارشناسی پیوسته
  4. مقطع کارشناسی ناپیوسته
  5. مقطع کاردانی پیوسته