معاون پژوهش و فناوری
دکتر آفرین اخوان
 • معاون
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی صنایع
 • تلفن دفتر:
  38264080-88 داخلی 216
 • پست الکترونیکی:
  akhavan @ sau.ac.ir
اخبار و اطلاعیه های پژوهشی

-


مرکز کارآفرینی و اشتغال

 • فرم شماره 1 - عضویت دانشجویان در مرکز کارآفرینی
 • فرم شماره 2 - کاربرگ ارائه ایده دانشجویان ایده پرداز
 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه