مسابقات ورزشی انفرادی دو و میدانی دانشجویان خواهر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان یزد به مناسبت اغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همت هیئت ورزش های دانشگاهی استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در مسابقات ورزشی انفرادی دو و میدانی دانشجویان خواهر دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی استان یزد با افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و هنر به کار خود پایان داد.

شایان ذکر است از دانشجویان دانشگاه علم و هنر در رشته پرش طول؛ خانم یاسمن معاون کسب مقام اول، در رشته دو 100 متر؛ خانم یاسمن معاون مقام اول و همچنین خانم بتول دهقانی مقام اول در رشته دو 800 متر و  مقام سوم در رشته پرتاب وزنه افتخارآفرینی نمودند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه