مصادف با شب یلدا، جشنواره ورزشی کارمندان و اعضای هیات علمی در رشته های دارت و پینگ پنگ برگزار شد و نتایج نهایی آن اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جشنواره ورزشی کارمندان و اعضای هیات علمی با برنامه ریزی و هماهنگی روابط عمومی و پایگاه مقاومت مرصاد در عصر چهارشنبه به مناسبت شب یلدا برگزار شد و شرکت کنندگان در رشته‌های دارت و پینگ پنگ با هم به رقابت پرداختند.

در رشته ورزشی پینگ پنگ در 4 گروه 5 نفره، شرکت کنندگان در 10 گیم متفاوت به رقابت پرداختند، پس از مسابقات متعدد،  به ترتیب اول تا سوم مهدی حاتمی تاجیک، سید علی اکبر حسینی و محمد ابولیان به عنوان برترین‌های این رشته معرفی شدند.

در رشته دارت بعد از رقابت متقاضیان، نفرات برتر از اول تا سوم حسین رحیمی بافقی، مهدی حاتمی تاجیک و عبدالحمید بابازاده اعلام شدند.

خبرهای مرتبط:

آغاز جشنواره ورزشی دانشگاه علم و هنر با گروه بندی تیم‌های ورزشی

جشنواره ورزشی ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه علم و هنر برگزار می شود


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه