گروه بندی تیم‌های ورزشی جشنواره ورزشی ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه علم و هنر انجام شد و مسابقه پینگ پنگ در 4 گروه با 10 گیم مجزا با هم به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر،‌ جشنواره ورزشی کارمندان و اعضای هیات علمی با برنامه ریزی و هماهنگی روابط عمومی و پایگاه مقاومت مرصاد، عصر روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد.

این جشنواره با حضور 32 نفر از آقایان در رشته‌های تیراندازی، پینگ‌پنگ و دارت در گروه‌بندی مختلفی مسابقه خواهند داد. در رشته ورزشی پینگ پنگ در چهار گروه مجزا معرفی شدند که هر گروه در 10 گیم متفاوت با هم به رقابت خواهند پرداخت که در نهایت برندگان در بازی‌های دور یک چهارم نهایی با هم دیدار خواهند کرد.

گفتنی است این مسابقات با هدف شادابی و نشاط و همچنین سلامت جسم کارمندان و اعضای هیات علمی برنامه‌ریزی شده و خوشبختانه با استقبال خوبی برخوردار شده است.

خبرهای مرتبط:

جشنواره ورزشی ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه علم و هنر برگزار می شود


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه