گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه علم و هنر با هدف آشنایی دانشجویان این رشته با شیوه های درمانی کارآمد شناختی رفتاری، اقدام به برگزاری کارگاه طرحواره درمانی نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کارگاه طرحواره درمانی با تدریس خانم دمهری با حضور بیش از 60 نفر دانشجوی رشته روانشناسی در روز 22 آذر ماه سال جاری برگزار شد.

گفتنی است این کارگاه  به همت انجمن علمی روانشناسی با هدف آشنایی دانشجویان این رشته با مبانی نظری طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، شیوه های درمانی کارآمد شناختی رفتاری و ... در دانشکده علوم انسانی برپا شد.

طرحواره درمانی، مجموعه باور های مرکزی فرد خاطرات تصاویر ذهنی، احساس های عاطفی و احساس های بدنی درباره یک موضوع، الگو ها ودرون مایه های عمیق و فراگیر است و از خاطرات هیجان ها، شناخت ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند. این باورها در مسیر زندگی تداوم دارند و به شدت ناکارآمد هستند.

ارسال تصاویر توسط : ریحانه دهقان


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi