سلسله جلسات توجیهی در 5 گروه مجزا در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی با حضور دانشجویان برگزار شد. در جلسه مسئولین مدیران گروه ، امور دانشجویی فرهنگی، امور آموزش و شهریه دانشگاه در ضوابط دانشگاه نکاتی را به دانشجویان ارائه نمودند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه