همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، آزمون مسابقه کتابخوانی پرسمان نماز با حضور دانشجویان برگزار گردید.

به گزارش حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر، به همت حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر در تاریخ 3 خرداد 96 همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، آزمون مسابقه کتابخوانی پرسمان نماز با حضور دانشجویان برگزار گردید.

لازم به ذکر می باشد که برای اطلاع از نتایج آزمون هفته آینده به حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان فرهنگ مراجعه فرمایند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه