مسابقات منطقه ای بخش معارفی قرآن و عترت دانشجویی با حضور یازده نفر از برگزیدگان مرحله ی دانشگاهی از دانشگاه علم و هنر، در دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر، مسابقات منطقه ای بخش معارفی سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویی، با حضور یازده نفر از برگزیدگان مرحله ی دانشگاهی از دانشگاه علم و هنر، در دانشگاه یزد برگزار شد.

لازم به ذکر است نفرات برگزیده این مرحله از مسابقات به مرحله ی سراسری که در تابستان و در استان گرگان برگزار می شود، راه پیدا می کنند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه