به همت بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی مناظره انتخاباتی بین نمایندگان و حامیان سه نامزد ریاست جمهوری در دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی با هدف نشاط انتخاباتی و همچنین هیجان، شادابی و نگاه علمی به موضوعات، مناظره انتخاباتی بین نمایندگان و حامیان سه نامزد ریاست جمهوری به ترتیب الفبا روحانی، رئیسی و میرسلیم در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی و علوم این دانشگاه برگزار شد.

نمایندگان این مناظره در مدت حدود سه ساعت در حمایت از نامزدهای مورد حمایت، در موضوعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی به رویکردها و اولویتهای نماینده خود پرداختند.

گفتنی است انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 29 اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه