در روز چهارشنبه اول دی ماه با حضور تنی چند از مسئولان بخش های دولتی و خصوص و همچنین اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر گردهمایی برپا شد و از گروه های آموزشی پیشتاز در حوزه توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در روز چهارشنبه اول دی ماه با حضور تنی چند از مسئولان بخش های دولتی و خصوص و همچنین اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر گردهمایی برپا شد.

دراین مراسم از سه گروه آموزشی دانشگاه به پاس برنامه ریزی، تلاش درجهت توانمندسازی نمودن دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین آموزش دوره های تخصصی و مهارت های کسب و کار تقدیر شد و به رسم یادبود به اعضای هیات علمی فعال در این زمینه لوح اهدا گردید.

برگزیدگان این مراسم دکتر حامد فلاح به نمایندگی گروه مدیریت، دکتر رضیه فلاح و دکتر محمد حاجی محمدی به نمایندگی گروه زبان انگلیسی و همچنین دکتر علی صدری و دکتر مهدی نخعی نژاد به نمایندگی گروه صنایع به ترتیب گروه های اول تا سوم را کسب نمودند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه