سخنرانی با موضوع «شکوه کاشیکاری در معماری ایران (دوران اسلامی)» با سخنرانی پژوهشگر برجسته هنرهای ایران اسلامی آقای کیانوش معتقدی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، این سخنرانی با حضور جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری برگزار گردید، معتقدی به جلوه های متفاوت هنر کاشیکاری در دوران تاریخی ایران و بخصوص دوران اسلامی اشاره کردند.

دکتر امیدواری مدیر گروه معماری دانشگاه علم و هنر در خصوص هدف از برگزاری این سخنرانی اشاره کردند: هدف از برگزاری این مراسم بیان جلوه های متفاوت کاشی در قرون مختلف از کاشیکاری زرین فام تا کاشی معرق و هفت رنگ برگزار شد.