دانشجویان رشته طراحی لباس دانشگاه علم و هنر با برگزاری نمایشگاهی آثار دستی خود را به نمایش عموم گذاشتند.

.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi