با همت و مشارکت انجمن دانشجویان وایو دردانشگاه علم و هنر، بازارچه خیریه همراه با ارائه غذا، صنایع دستی و لوازم التحریر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دانشجویان دانشگاه علم و هنر با ارائه غذا، صنایع دستی، لوازم التحریر و ... به نفع کودکان بدسرپرست در یک رویداد خیرخواهانه شرکت نموده و از مائده نوع دوستی خوشه برچیدند و با خدمت به این کودکان کوشیدند تا از خصایص متعالی الهی ره توشه برگیرند.

آنچه این برنامه را با دیگر رویدادهای مشابه متمایز می نمود، حضور پرشور و استقبال بی نظیر دانشجویان بود که نمی توان نیت خیرخواهانه اشان را با کلمات و واژه ها آیین بست و این حضور پرشور گواه آن است که کودکان گل های معطری هستند که نتوان از طریقت مهر و از کیش محبت به آنان خارج شد.

گفتنی است این بازارچه از تاریخ 27 بهمن ماه الی 4 اسفند ماه از ساعت 9 الی 19 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و هنر برپا است و منتظر حضور شما خیرین می باشد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi