کارگاه آموزشی گچبری برجسته به همت مرکز کارآفرینی و اشتغال دانشگاه و انجمن علمی معماری دانشگاه علم و هنر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مرکز کارآفرینی و اشتغال دانشگاه و انجمن علمی معماری کارگاه آموزشی گچبری برجسته با آینه از سلسله کارگاه‌های استاد پیرنیا را برای دانشجویان در دانشگاه برگزار می نمایند.

این کارگاه آموزشی در دو روز متوالی 16 الی 17 آذر 97 برگزار می‌شود و سعی شده است کارگاه با حداقل ترین شهریه به مبلغ 65هزار تومان برگزار شود.

متقاضیان می توانند حداکثر تا 12 آذر ماه 1397، با مراجعه به حوزه پژوهشی واقع در طبقه سوم دانشکده فنی مهندسی و علوم دانشگاه علم و هنر اقدام به ثبت نام نمایند. لازم به تاکید است ظرفیت محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند. در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره نیز اعطا خواهد شد.